We know one simple thing: to grow, you need roots

But this victory is not just a sign of European solidarity. It is also a sign of unique processes in Ukrainian culture. The combination of tradition and modernity, depth of the past and modern drive, roots and growth: this is now one of the formulas of our success. Unlike very many societies, we do not have any fundamental conflict between tradition and modernity, between the past and the future. We know one simple thing: to grow, you need roots, but roots without growth are useless. The past and the future are sisters who cannot live without each other.

Author: Volodymyr Yermolenko, Ukrainian philosopher, writer, translator

Translator: Halyna Bezukh

Illustrator: Nastia Haidaienko

Content Editor: Maryna Korchaka

Program Directors: Julia Ovcharenko and Demyan Om Dyakiv Slavitski

***

Ця перемога — не лише знак європейської солідарності. Це також знак унікальних процесів в українській культурі. Поєднання традиції та модерності, глибинного минулого та сучасного драйву, коріння і зростання: це зараз одна з формул нашого успіху. На відміну від дуже багатьох суспільств, у нас немає глибокого конфлікту між традицією і модерністю, між минулим і майбутнім. Ми знаємо просту річ: аби зростати, треба мати коріння, але коріння без зростання не мають сенсу. Минуле і майбутнє є сестрами, які не можуть одна без одної.

Автор: Володимир Єрмоленко, Український філософ, письменник, перекладач

Перекладачка: Галина Безух

Ілюстраторка: Настя Гайдаєнко

Контент-редакторка: Марина Корчака

Програмні директори: Юлія Овчаренко та Дем’ян Ом Дяків Славіцькі