A monkey with a bomb

Well, you know, it is not possible to turn the country backwards, to the past and, at the same time, to avoid its degradation.

If you keep feeding people with the “great past” that needs to be returned, instead of the picture of the future. If you install more and more archaic political, economic, cultural, religious practices. Then why wonder that people are transformed into wild men, beasts. Not capable of arranging any normal army management, since they are not smart enough for this — a modern army is a rather complex thing. But they are capable of killing women and children since even the simplest thinking will do for that.

A monkey with a bomb. Just a monkey with a bomb.

One needs three generations to make a human out of a monkey.

While, as we see, it is enough to have just one generation to make a monkey of a human.

So the right thing would be to first take the bomb away.

Complete demilitarization of the European part of the RF and complete denuclearization of the RF. Otherwise, this hell will repeat in 10 years.

Author: Valerii Pekar, Ukrainian entrepreneur, mentor, teacher of numerous business schools, author, public intellectual

Translator: Halyna Pekhnyk

Illustrator: Maksym Palenko

Content Editor: Maryna Korchaka

Program Directors: Julia Ovcharenko and Demyan Om Dyakiv Slavitski

Мавпа з бомбою

Розумієте, неможливо розвернути країну у минуле і водночас запобігти її деградації.

Якщо, замість картинки майбутнього, постійно годувати людей “великим минулим”, яке потрібно повернути. Якщо інсталювати все більш і більш архаїчні політичні, економічні, культурні, релігійні практики. То не варто дивуватися, що люди перетворюються на дикунів, звірів. Які не здатні побудувати нормальне управління армією, бо на це не вистачає мізків — сучасна армія є досить складна штука. Які натомість здатні вбивати жінок і дітей, бо для цього вистачить найпростішого мислення.

Мавпа з бомбою. Просто мавпа з бомбою.

Зробити мавпу людиною — потрібні три покоління.

Зробити людину мавпою — як ми бачимо, досить одного.

Тож правильно спочатку забрати бомбу.

Повна демілітаризація європейської частини РФ і повна денуклеаризація РФ. Інакше це пекло повториться за 10 років.

Автор: Валерій Пекар, Український підприємець, ментор, викладач численних бізнес-шкіл, автор, громадський діяч

Перекладачка: Галина Пехник

Ілюстратор: Максим Паленко

Контент-редакторка: Марина Корчака

Програмні директори: Юлія Овчаренко та Дем’ян Ом Дяків Славіцькі