Correction of Victories

Everyone knows the phrase “error correction”, but hardly anyone practices correction of victories. But understanding the way the goal was achieved and being able to repeat this experience multiple times is one of the keys to success.

I do not want this text to sound like yet another pep talk, so I will mention my personal discovery: only a large number of actions reveal the chains that truly work. And when countless attempts fail but one of them works, you must analyze the successful one in detail to figure out why and how exactly that was possible. So, the number of attempts is a second inherent part of success!

Let’s take, for example, the victories of Ukrainians in the war. What has been working well for us? With a limited weapon supply, we learn fast and use this weapon most effectively! In this way, we show the whole world how cool we are.

Let’s “correct” our victories. The world wants to see courage and brevity, the skill of distributing and using resources properly, a strong desire to win — and the ability to hold the line despite trials and tribulations. We can get even stronger support by repeating this formula!

There are countless chains of victories, and Ukrainians are just as great at following the second rule: they make many, many attempts to open up new possibilities for bringing the victory over the enemy closer!

Author: Anton Tsyvatiy, Ukrainian film director, script writer, since February 24, 2022 — Ukrainian volunteer and army officer

Translator: Hanna Leliv

Illustrator: Victoria Boyko

Content Editor: Maryna Korchaka

Program Directors: Julia Ovcharenko and Demyan Om Dyakiv Slavitski

 

Робота над перемогами

Усім відома фраза «робота над помилками», але рідко хто практикує роботу над перемогами. Розуміння, у який спосіб досягнута ціль, і вміння повторити цей досвід багато разів — один із ключів до успіху.

Щоби цей текст не виглядав як одна з багатьох мотивашок, додам відкриття з власного досвіду: тільки велика кількість дій проявляє ланцюжки, що працюють. Коли після безлічі невдалих спроб якась спрацьовує, обов’язково потрібно розібрати її на пункти і дізнатися, чому і в який саме спосіб це стало можливим? Так ось, ця кількість спроб і є другою невід’ємною частиною успіху!

Візьмемо, наприклад, перемоги Українців на війні. Що в нашому випадку спрацювало вже декілька разів? Маючи обмежені можливості в зброї, ми швидко вчимося і використовуємо її максимально ефективно! Саме в такий спосіб ми показуємо всьому світові, які ми круті.

Проводимо роботу над перемогами. Світ хоче бачити сміливість та мужність, хоче бачити вміння правильно розподіляти і використовувати ресурси, а також бачити сильне бажання перемогти, а ще — вміння тримати свою лінію попри будь-які випробування. Повторюючи цю формулу, ми маємо ще більшу підтримку!

Ланцюжків перемог насправді безліч, й українці так само добре виконують друге правило — роблять велику кількість спроб, щоби знов і знов відкривати можливості для наближення перемоги над ворогом!

Автор: Антон Ціватий, український кінорежисер, сценарист, з 24 лютого 2022 року — український доброволець та офіцер

Перекладачка: Ганна Лелів

Ілюстраторка: Вікторія Бойко

Контент-редакторка: Марина Корчака

Програмні директори: Юлія Овчаренко та Дем’ян Ом Дяків Славіцькі