Everything is symmetrical in the world of post-truth

Everything is symmetrical in the world of post-truth.

— You attacked us!

— No, you attacked us even before!

— You are shelling residential areas!

— No, you are shelling them, and blaming us!

— We are winning! Here is your burnt machinery!

— We are winning, and it is your burnt machinery in the picture.

— Here are the bodies of your dead soldiers!

— These are your soldiers.

— Here are your captives! They are giving testimony!

— Well, these are your actors, just playing their roles following the script.

— You are killing children!

— You are killing children, and then laying the blame on us.

Everything is symmetrical in the world of post-truth, a word against a word, it is impossible to see where the truth lies.

Luckily, in our world, besides post-truth, there is something else.

Today the truth has been established by the competent court.

And now Putin can deceive only Russians via the propaganda TV, but he will have to disconnect the Internet there.

It is no longer possible to deceive anyone in the world.

Author: Valerii Pekar, Ukrainian entrepreneur, mentor, teacher of numerous business schools, author, public intellectual

Translator: Halyna Pekhnyk

Illustrator: Maksym Palenko

Content Editor: Maryna Korchaka

Program Directors: Julia Ovcharenko and Demyan Om Dyakiv Slavitski

У світі постправди все симетрично

У світі постправди все симетрично.

— Ви на нас напали!

— Ні, це ви на нас напали ще раніше!

— Ви обстрілюєте житлові квартали!

— Ні, це ви самі їх обстрілюєте, а на нас валите!

— Ми перемагаємо! Ось ваша спалена техніка!

— Це ми перемагаємо, а на фото ваша власна спалена техніка.

— Ось трупи ваших солдатів!

— Та це ж ваші власні солдати.

— Ось ваші полонені! Вони дають свідчення!

— Та ну, це ваші актори, які грають роль за сценарієм.

— Ви вбиваєте дітей!

— Ви самі вбиваєте дітей, а потім перекладаєте вину на нас.

У світі постправди все симетрично, слово проти слова, встановити істину неможливо.

На щастя, у нашому світі, окрім постправди, є ще дещо.

Сьогодні правду встановлено уповноваженим судом.

І тепер путін може обманути лише росіян за допомогою пропагандистського телебачення, а інтернет там доведеться вимкнути.

Обманути когось у світі вже неможливо.

Автор: Валерій Пекар, Український підприємець, ментор, викладач численних бізнес-шкіл, автор, громадський діяч

Перекладачка: Галина Пехник

Ілюстратор: Максим Паленко

Контент-редакторка: Марина Корчака

Програмні директори: Юлія Овчаренко та Дем’ян Ом Дяків Славіцькі