“Trembling creature”

Ultimately, this war also testifies to this: the eternal Russian question “whether I am a trembling creature or whether I have the right” has been answered in a clear-cut manner.

“Trembling creature.”

but the interesting thing is that you are a “trembling creature” precisely BECAUSE you ask that stupid question, BECAUSE you want to prove to everyone that “you have the right.” For if you had this sense of rightness and dignity in you, there would be no OR.

the Russian soldiers and their supporters commit violence because they are used to being subjected to violence. They live in a “killed or be killed” paradigm. They feel so bad that they can only feel good when they make others feel even worse. They are looking for this “strength-in-truth” of theirs precisely because they have no strength and no truth in them. Violence — without purpose, without meaning — is their modus vivendi. Lifestyle, style of thinking.

they are sadists precisely BECAUSE they are masochists.

Author: Volodymyr Yermolenko, Ukrainian philosopher, writer, translator

Translator: Halyna Bezukh

Illustrator: Nastia Haidaienko

Content Editor: Maryna Korchaka

Program Directors: Julia Ovcharenko and Demyan Om Dyakiv Slavitski

Ця війна, зрештою, свідчить також і ось про що: одвічне російське питання “тварь ли я дрожащая или право имею”, отримало чітку відповідь.

“Тварь дрожащая”.

Але найцікавіше, що “тварь дрожащая” саме ТОМУ, що ставиш це дурне питання. Що хочеш усім довести, що “право имеешь”. Бо якби мав у собі це відчуття права і гідності, то не було би ніякого ИЛИ.

російські солдати і прімкнувшиє к нім — чинять насильство, бо звикли зазнавати насильства. Вони живуть в логіці “ти або тебе”. Їм настільки погано, що добре вони себе відчують, тільки якщо зроблять іншим ще гірше. Вони шукають цієї своєї “сіливправдє” саме тому, що ніякої сили і ніякої правди в них немає. Насильство — без цілі, без сенсу — їхній modus vivendi. Стиль життя, стиль мислення.

Вони садисти саме ТОМУ, що вони мазохісти.

Автор: Володимир Єрмоленко, Український філософ, письменник, перекладач

Перекладачка: Галина Безух

Ілюстраторка: Настя Гайдаєнко

Контент-редакторка: Марина Корчака

Програмні директори: Юлія Овчаренко та Дем’ян Ом Дяків Славіцькі